en

Vitale Delta

Medical Delta is a EIP on AHA Reference site

Vitaliteit en gezondheid in de Vitale Delta

Verdere versteviging van de bestaande samenwerking op het terrein van vitaliteit en gezondheid binnen Medical Delta, tussen de hogescholen en de andere kennispartners, universiteiten en UMC's. Dat is het doel van Vitale Delta.

Vitale Delta is een consortium van vier hogescholen, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland, dat de krachten bundelt van negentien lectoren. Zij richten zich op de thema’s vitaliteit en bewegen, integrale wijkaanpak, zorgtechnologie, persoonsgerichte zorg en zelfmanagementondersteuning.

Vitale Delta gaat de vitaliteit en de gezondheid van jong tot oud in de wijk bevorderen door middel van het versterken van veerkracht, eigen regie en het creëren van een gezonde omgeving in de Deltaregio Leiden, Den Haag en Rotterdam.

Uitgebreide informatie is te vinden op de eigen website van Vitale Delta: www.vitaledelta.nl

Contact

Kim Bisschop

Liaison Universities of Applied Sciences