en
28 Jun 2019

Oratie Sjoerd Stallinga

Aula (Auditorium/3e etage) Mekelweg 5, Delft

June 28, 2019
03:00 PM Start time - 07:00 PM End time

DR. S. STALLINGA

bij besluit van het College van Bestuur van 23 oktober 2018 benoemd tot hoogleraar in de Faculteit Technische Natuurwetenschappen aan de Technische Universiteit Delft, om werkzaam te zijn op het vakgebied Computational Imaging, is ter gelegenheid van zijn ambtsaanvaarding voornemens een oratie te houden, met als titel:

“Zichtbaar/onzichtbaar”


Datum : vrijdag 28 juni 2019
Aanvang : 15.00 uur
Locatie : Aula (Auditorium/3e etage) Mekelweg 5 te Delft 


De Rector Magnificus van de Technische Universiteit Delft, prof.dr.ir. T.H.J.J. van der Hagen, nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van deze academische plechtigheid. Na het uitspreken van de rede is er gelegenheid tot het aanbieden van gelukwensen.